Obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata

Sukladno člancima 19. do 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 - u daljnjem tekstu: Zakon) Povjerenstvo za provedbu natječaja daje slijedeću

OBAVIJEST O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti prijavljenih kandidata na Natječaj za prijam u službu objavljen na stranicama Narodnih novina dana 03. travnja 2015. godine obavit će se:
Dana 22. travnja 2015. (srijeda ) s početkom u 10,00 sati u prostorijama Općine Privlaka

Cjelokupni tekst možete preuzeti ovdje