OBAVIJEST o prikupljanju otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta

Obavještavamo građane da Čistoća d.o.o. vrši prikupljanje manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstava putem mobilnog reciklažnog dvorišta na području Općine Privlaka.

Mobilno reciklažno dvorište će biti postavljeno na području Mostina dana 10.1., 29.3., 19.6., 7.9., i 24.11.2017. u terminu od 7:30 do 14:30 sati.