6. sjednica Općinskog vijeća - 31. siječnja 2014.

Dnevni red

 

Sjednica nije održana zbog nedostatka kvoruma

5. sjednica Općinskog vijeća - 12. prosinca 2013.

Dnevni red

 

Odluke

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata vijećnika Zorana Surića i početku mandata vijećnika Borisa Glavana

Treće izmjene i dopune proračuna općine privlaka za 2013. godinu

Treće izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi na području Općine Privlaka za 2013.g

Treće izmjene i dopune programa javnih potreba predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu Privlaka za 2013.g

Treće izmjene i dopune programa javnih potreba socijalne skrbi u Općini Privlaka za 2013.g

Treće izmjene programa održavanja komunalne infrastrkture za 2013.g

Treće izmjene programa gradnje komunalne infrastrkture za 2013.g

Proračun Općine Privlaka za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

Oduka o izvršenju Proračuna općine Privlaka za 2014. godinu

Program gradnje komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Privlaka za 2014.g.

Program javnih potreba u športu i rekreaciji na području Općine Privlaka za 2014. godinu

Program javnih potreba socijalne skrbi u Općini Privlaka za 2014.g.

Program javnih potreba predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu Privlaka za 2014.g.

Program javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim djelatnostima u Općini privlaka za 2014. godinu

Program financiranja političkih stranaka i kandidata nezavisnih lista za 2014.g.

Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Privlaka

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu

Odluka o imenovanju Ante Kršlovića u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske

Odluka o imenovanju Branka Jurline u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske