17. sjednica Općinskog vijeća - 10. ožujka 2016.

Dnevni red

 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 16. Sjednice općinskog vijeća općine Privlaka;
2. Donošenje godišnjeg obračuna Proračuna za 2015;
3. Financijsko izvješće DV Sabunić za 2015.;
4. Odluka o plaći, naknadi za rad i drugim materijalnim pravima Općinskog Načelnika iz radnog odnosa;
5. Prijedlog odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Privlaka za razdoblje 2015.-2021.;
6. Rasprava o prijedlogu Vinke Glavan i dr. vezano za č. zem. 11/4 stare izmjere;
7. Razno;

 

Odluke

 

Odluka o donošenju godišnjeg obračuna Proračuna za 2015 godinu

Odluka o plaći, naknadi za rad i drugim materijalnim pravima Općinskog Načelnika iz radnog odnosa

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Privlaka za razdoblje 2015.-2021.g