23. sjednica Općinskog vijeća - 30. ožujka 2017.

Dnevni red

 

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 22.(dvadesetdruge) sjednice općinskog vijeća Općine Privlaka;

2. Prihvaćanje odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone pretežito poslovne namjene (K1); (prilog CD)

3. Razno