Poziv na potpis Ugovora o privremenom korištenju javne površine

                

REPUBLIKA HRVATSKA

   ZADARSKA ŽUPANIJA

   OPĆINA PRIVLAKA

           Ivana Pavla II, 46

          23233 PRIVLAKA

 

PONUDITELJI SA ODABRANIM PONUDAMA

-Svima-

 

Poštovani,

 

Na temelju članka 44. Statuta općine Privlaka (Službeni glasnik zadarske županije 14/09), na temelju Odluke Općinskog Vijeća općine Privlaka o načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu općine Privlaka od dana 13. Studenog 1997.g., na temelju Nadmetanja za davanje u zakup Javnih površina za turističku sezonu objavljenog dana 12. travnja 2017. godine te na temelju Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda po javnom nadmetanju za davanje javnih površina u privremeno korištenje, kao Ponuditelj čija ponuda je najpovoljnija, pozivate se na potpis Ugovora o davanju Javne površine u korištenje.

 

Rok za odaziv na potpis Ugovora je 8 dana od dana primitka ovog poziva.

 

Ukoliko se pozvani ponuditelji ne odazovu pozivu smatrat će se da su ponuditelji odustali od Ponude, a lokacija će se ponuditi slijedećem najpovoljnijem ponuditelju sukladno Zapisniku o ocjeni i usporedbi ponuda po javnom nadmetanju za davanje javnih površina u privremeno korištenje

 

 

KLASA: 372-03/17-01/01
URBROJ: 2198/28-02-17-36

Privlaka, 10. svibnja 2017.g.

 

OPĆINA PRIVLAKA

Načelnik:

 

Neven Begonja, dipl.oec.