POREZ NA NEKRETNINE 2018.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

  OPĆINA PRIVLAKA

Jedinstveni upravni odjel

Ivana Pavla II    46, 23233 PRIVLAKA

 

KLASA: 410-05/17-01/01

URBROJ: 2198/28-03/3-17-1

Privlaka, 17. srpnja 2017. godine

 

 

 

PREDMET: Porez na nekretnine

 

Zakon o lokalnim porezima (Narodne novine 115/16) koji je stupio na snagu 01.01.2017. godine, propisuje je da se od 01. siječnja 2018. godine uvodi porez na nekretnine koji će u potpunosti zamijeniti komunalnu naknadu. Sukladno članku 33. Zakona, porez na nekretnine obračunavat će se na ukupnu neto površinu nekretnine (m²),  sukladno Uredbi o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine te stvarnu površinu zemljišta.

 

Razlika između komunalne naknade i poreza na nekretnine je ta što su uz koeficijent namjene  i koeficijent zone uvedena još dva kriterija i to koeficijent stanja (Ks) te koeficijent dobi (Kd) nekretnine. Kako su jedince lokalne samouprave obvezne ustrojiti i voditi strukturiranu evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine potrebno je popuniti obrazac koji se nalazi u privitku. Za svaku nekretninu potrebno je ispuniti posebnu prijavu, ukoliko se ista koristi za dvije ili više različitih namjena prijavu treba ispuniti za svaku namjenu posebno s naznakom površine koja se za određenu namjenu koristi.

 

NAPOMENA: UKOLIKO POREZNI OBVEZNIK NE DOSTAVI TRAŽENE PODATKE, OPĆINA PRIVLAKA  OBVEZNA JE POSTUPITI SUKLADNO ČLANKU 59. ZAKONA O LOKALNIM POREZIMA, ODNOSNO UTVRDITI POREZNU OBVEZU S NAJVIŠIM KOEFICIJENTOM ZA STANJE I NAJVIŠIM KOEFICIJENTOM ZA DOB NEKRETNINE.

 

Popunjeni obrazac možete dostaviti osobno ili putem pošte na adresu Općina Privlaka, Ivana Pavla II, 46, 23 233 Privlaka, najkasnije do 15.09.2017. godine. Obrazac se može preuzeti i na web stranici Općine Privlaka www.privlaka.hr i poslati skenirano na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na fax: 023/367-142. Za sve dodatne informacije možete se obratiti službenicima Općine Privlaka na br.tel. 023/366-628.

 

S poštovanjem,

 

 

 

Stručni suradnik za proračun i financije

                                                                                                                                                         Mirjana Bokara