e-Savjetovanje

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti…

Pogledajte sve dokumente >  (više…)

OPĆINA U SLUŽBI MJEŠTANA

Javna nabava
Prostorni plan uređenja
Pristup informacijama

GIS OPĆINE PRIVLAKA

Privlaka u brojkama

99
Površina Općine u km2
99
Km do Zadra
99
Broj stanovnika 2011.
99
Sunčanih sati godišnje

Posljednje objavljene obavijesti

Javni poziv za prikupljanje ponuda za financiranje provedbe Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest
Javni poziv za prikupljanje ponuda za financiranje provedbe Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest
28. rujna 2020.
Temeljem Pravilnika za provedbu Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Općine Privlaka “Privlaka bez azbesta“ KLASA: 351-01/20-01/08, URBROJ: 2198/28-02-20-1, nač
Prekid u opskrbi električnom energijom
Prekid u opskrbi električnom energijom
28. rujna 2020.
Na temelju članka 17. Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom dužni smo Vas obavijestiti o prekidu u opskrbi električnom energijom radi planiranih radova na održavan
Poziv za 31. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka
Poziv za 31. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka
12. rujna 2020.
REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Ivana Pavla II, 46. 23233 PRIVLAKA KLASA: 021-05/20-01/05 URBROJ: 2198/28-01-20-1 Privlaka, 10. rujna  2020.g. Sukladno Upu

Trebate li dodatne informacije?

Skip to content