Poziv za 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Privlaka za 21. studenog

Poziv za 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Privlaka za 21. studenog

Obavijesti
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 32. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09, 14/11 i 10/13), te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09). S a z i v a m 6. (šestu) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 21. studenog 2017.g. (utorak) s početkom u  18:00  sati u vijećnici općine Privlaka. Za sjednicu predlažem sljedeći, d n e v n i   r e d: 1. Rasprava o problematici postavljanja  bazne stanice operatera TELE 2.   Povezane datoteke Zapisnik sa 6. sjednice OV
Pročitaj više
Na stranicama HZZ-a objavljen Natječaj za zapošljavanje u trajanju od 6 do 9 mjeseci

Na stranicama HZZ-a objavljen Natječaj za zapošljavanje u trajanju od 6 do 9 mjeseci

Obavijesti
Poštovani mještani Općine Privlaka, objavljen je natječaj za poslove javnih radova na stranicama Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje u trajanju od 6 do 9 mjeseci. Natječaj je u trajanju od 15. – 23.11.2017. Na natječaj se mogu javiti svi mještani koji su prijavljeni na Zavod za zapošljavanje. O ostalim uvjetima bit ćete naknadno obaviješteni u Općini Privlaka. Također sve informacije možete dobiti u Općini Privlaka ili pozivom na broj 023/367-561. Nadamo se što većem odazivu, Općina Privlaka
Pročitaj više
Odluka o prihvaćanju ponude za obavljanje poslova izrade III. izmjena i dopuna PPU-a

Odluka o prihvaćanju ponude za obavljanje poslova izrade III. izmjena i dopuna PPU-a

Obavijesti
Na temelju članka 13. Zakona o proračunu (N.N. 87/08), članak 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. 109/07) i članka 44. Statuta općine Privlaka (službeni glasnik Zadarske županije broj 14/09, i 10/13.) Općinski načelnik općine Privlaka, dana 02. studenog 2017. godine donosi O D L U K U Članak 1. Prihvaća se Ponuda društva GiN Company d.o.o., Ulica braće Miroslava i Janka Perice 19, 23000 Zadar, OIB: 91269631532 na iznos od 187.500,00 kn (PDV uključen) za obavljanje poslova izrade III izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka, a sve sukladno provedenom postupku jednostavne nabave za izradu predmetnog Plana. KLASA: 350-02/17-01/04 URBROJ: 2198/28-02-17-6 Privlaka, 02. studenog 2017. godine OPĆINA PRIVLAKA Načelnik: Gašpar Begonja, dipl.ing. Izvorni tekst ove odluke dostupan je i na ovoj poveznici za preuzimanje.
Pročitaj više