Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom

Obavijesti
Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15), članka 29. stavka 1. i 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja stategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 3/17) i članka 13. Statuta Općine Privlaka („Službeno glasilo Zadarske županije“, br. 14/09, 14/11,10/13) načelnik Općine Privlaka, na prijedlog Komunalnog odjela, donosi ODLUKU o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Privlaka za razdoblje 2018. – 2022. godine Na temelju članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 03/17) za Plan gospodarenja otpadom Općine Privlaka za razdoblje 2018. do 2022. godine (u daljnjem tekstu: Plan gospodarenja otpadom) provodi se postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. Donošenjem ove…
Pročitaj više