Poziv za 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Privlaka

Poziv za 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Privlaka

Obavijesti
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 32. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09, 14/11 i 10/13), te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09). S a z i v a m 09.( devetu ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 05.ožujka 2018.g.(ponedjeljak) s početkom u  18,00  sati u vijećnici općine Privlaka. Dnevni red: 1.     Prihvaćanje Zapisnika sa  8. sjednice općinskog vijeća; 2.     Donošenje Izmjena i dopuna Poslovnika o radu općinskog vijeća; 3.     Donošenje Statuta općine Privlaka; 4.     Izviješće o radu Načelnika za razdoblje od 01.06.2017- 31.12.2017.g.; 5.     Donošenje oduke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području…
Pročitaj više
Plan upravljanja pomorskim dobrom 2018.

Plan upravljanja pomorskim dobrom 2018.

Obavijesti
Općina Privlaka donijela je temeljem Članaka 10. i 11. Zakona o pomorskom dobru - Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Privlaka za 2018. godinu. Pod upravljanjem pomorskim dobrom podrazumijeva se održavanje, briga o zaštiti pomorskog dobra u općoj uporabi te posebna upotreba ili gospodarsko korištenje pomorskog dobra na temelju koncesije ili koncesijskog odobrenja. Detalje ovog plana možete pročitati u dokumentu u nastavku... Plan upravljanja pomorskim dobrom 2018.
Pročitaj više
Poziv za 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Privlaka

Poziv za 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Privlaka

Obavijesti
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 32. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09, 14/11 i 10/13), te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09). S a z i v a m 08.( osmu ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 12. veljače 2018.g.(ponedjeljak) s početkom u  18,00  sati u vijećnici općine Privlaka. Dnevni red: 1.     Prihvaćanje Zapisnika sa  7. sjednice općinskog vijeća; 2.     Donošenje odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada; 3.     Donošenje odluke o Izmjeni i dopuni odluke o izradi urbanističkog plana uređenja zone rekreacijske namjene „Sabunike-Šumica“; 4.     Razno; Povezana dokumentacija…
Pročitaj više