Plan postavljanja privremenih objekata na javne površine za 2018. godinu

Plan postavljanja privremenih objekata na javne površine za 2018. godinu

Obavijesti
Dana 21. ožujka 2018. g. Općinski načelnik donio je Plan postavljanja privremenih objekata na javne površine za 2018. godinu. U nastavku su povezane datoteke; Plan postavljanja privremenih objekata za Općinu Privlaka Dopuna plana postavljanja privremenih objekata za Općinu Privlaka za 2018.g. PRILOG I - Grafički prikaz mikrolokacija - dopunjen FOTO prikaz - mikrolokacija 1. FOTO prikaz - mikrolokacija 2. (zoom) FOTO prikaz - mikrolokacija 3. FOTO prikaz - mikrolokacija 4. FOTO prikaz - mikrolokacija 5. FOTO prikaz - mikrolokacija 6. FOTO prikaz - mikrolokacija 7. FOTO prikaz - mikrolokacije 8., 9., 10. i 11. FOTO prikaz - mikrolokacija 12. FOTO prikaz - mikrolokacija 13. FOTO prikaz - mikrolokacija 14. FOTO prikaz - mikrolokacija 15. FOTO prikaz - mikrolokacija 16.
Pročitaj više
Poziv za 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Privlaka

Poziv za 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Privlaka

Obavijesti
KLASA: 021-05/18-01/04 URBROJ: 2198/28-01-18-1 Privlaka, 15. ožujka  2018.g. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 32. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09, 14/11 i 10/13), te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09). S a z i v a m 10.( desetu ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 16.ožujka 2018.g.(petak) s početkom u  19,00  sati u vijećnici općine Privlaka. Za sjednicu predlažem sljedeći, d n e v n i   r e d: 1.     Donošenje odluke o kupnji nekretnina; 2.     Donošenje odluke o izgradnji dječjeg vrtića na č.z. 3799 k.o. Privlaka; 3.     Razno; Općinsko vijeće P r e d s…
Pročitaj više