Poziv za 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Privlaka

Poziv za 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Privlaka

Obavijesti
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 5/18), te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18) S a z i v a m 11.( jedanaestu ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 16.travnja 2018.g.(ponedjeljak) s početkom u  19,00  sati u vijećnici općine Privlaka. Za sjednicu predlažem sljedeći d n e v n i      r e d : 1. Prihvaćanje zapisnika sa 10. i 11. sjednice općinskog vijeća; 2. Donošenje odluke o imenovanju povjerenstva za javne površine; 3. Donošenje odluke…
Pročitaj više
Poziv za dostavu Zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru

Poziv za dostavu Zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru

Obavijesti
Pozivaju se svi zainteresirani da dostave zahtjeve za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru na prostoru Općine Privlaka. Zahtjevi za davanje koncesijskog odobrenja mogu biti za obavljanje djelatnosti na: 1.     Unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru RH, 2.     Morskoj obali. Rok za dostavu zahtijeva je 16. travnja 2018. godine. Detaljnije u priloženoj dokumentaciji; Poziv za dostavu zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru Opcine Privlaka za 2018 godinu.doc Zapisnik - 17. svibanj 2018
Pročitaj više
Natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje u 2018.

Natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje u 2018.

Obavijesti
Na temelju članka 46. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 05/18,) Povjerenstvo za davanje javnih površina na privremeno korištenje temeljem Odluke Načelnika Općine Privlaka od 30. ožujka 2018. godine raspisuje N A T J E Č A J za davanje javnih površina na privremeno korištenje 1. Raspisuje se natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje na području Općine Privlaka, a u svrhu postavljanja kioska, pokretnih ugostiteljskih radnji, zabavnih i tematskih parkova i drugih pokretnih objekata te za ostalo zauzimanje javnih površina. 2. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave. Cjelokupni natječaj dostupan je u niže priloženom dokumentu... Natjecaj za davanje javnih povrsina na privremeno koristenje 2018 Zapisnik sa otvaranja ponuda javne površine 2018
Pročitaj više