Poziv za 12. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Privlaka

Poziv za 12. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Privlaka

Obavijesti
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 5/18), te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18). S a z i v a m  12.(dvanaestu ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 16. svibnja 2018.g.(srijeda) s početkom u  19,30  sati u vijećnici općine Privlaka. Za sjednicu predlažem sljedeći, d n e v n i   r e d: Prihvaćanje zapisnika sa 11. sjednice općinskog vijeća; Donošenje Godišnjeg obračuna Proračuna za 2017.g. 1 obrazloženje izvrš. god. obr. 2017. 2 PRIHODI 2017 3 RASHODI…
Pročitaj više