Započinje sa ustrojavanjem evidencija o umrlim osobama i korisnicima grobnih mjesta

Započinje sa ustrojavanjem evidencija o umrlim osobama i korisnicima grobnih mjesta

Obavijesti
Obavještavamo Vas da je, sukladno odredbama članaka 10. i 16. Zakona o grobljima (NN 19/98, 50/12 i 89/17) i članaka 4. i 9. Odluke o upravljanju grobljima Općine Privlaka (Službeni glasnik Zadarske županije 11/07), od strane Općinskog komunalnog društva Artić d.o.o., Privlaka, kao pravne osobe zadužene za upravljanje groblja na području Općine Privlaka, izrađen katastar groblja te se započinje sa ustrojavanjem evidencija o umrlim osobama i korisnicima grobnih mjesta na groblju u Općini Privlaka. U te svrhe prikupljamo podatke o vlasnicima grobnih mjesta te umrlim osobama pokopanim u istim. S ciljem ustrojavanja vjerodostojne dokumentacije molimo sve korisnike grobnih mjesta da nam što prije dostave navedene podatke. Podatke u obliku popunjenog anketnog listića koji se preuzima u uredu Komunalnog Artić d.o.o. na adresi Ivana Pavla II 34, Privlaka, moguće je dostaviti…
Pročitaj više
Poziv za 14. sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka

Poziv za 14. sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka

Obavijesti
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 5/18), te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18). S a z i v a m 14.(četrnaestu ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 13. kolovoza 2018.g.(ponedjeljak) s početkom u  20,00  sati u vijećnici općine Privlaka. Za sjednicu predlažem sljedeći, d n e v n i   r e d: Prihvaćanje zapisnika sa 13. sjednice općinskog vijeća; Donošenje II Izmjena i dopuna Proračuna (Rebalans) za 2018.g. Donošenje II izmjena i dopuna Programa; - gradnje…
Pročitaj više