Javna rasprava o prijedlogu izrade III. Izmjena i dopuna prostornog plana Općine Privlaka

Javna rasprava o prijedlogu izrade III. Izmjena i dopuna prostornog plana Općine Privlaka

Obavijesti
U nastavku donosimo grafički dio III. izmjena i dopuna prostornog plana Općine Privlaka kao i njegov integralni tekst... Grafički prikaz_1_Namjena_povrsina_M 25000 Grafički prikaz_2a_infrastrukturni sustavi_M 25000 Grafički prikaz_2b_infrastrukturni sustavi_M 25000 Grafički prikaz_3a_uvjeti korištenja_uređenja i zaštite_M 25000 Grafički prikaz_3b_uvjeti korištenja_uređenja i zaštite_M 25000 Grafički prikaz_Privlaka_GP naselja_Mjerilo 5000 Prijedlog plana za javni uvid_Privlaka_integralni tekst
Pročitaj više
Objavljujemo javnu raspravu o prijedlogu izrade III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Privlaka

Objavljujemo javnu raspravu o prijedlogu izrade III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Privlaka

Obavijesti
Javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Privlaka traje od 18. rujna 2018. do 07. listopada 2018. godine. Prijedlog Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Privlaka bit će istaknut u zgradi Općine Privlaka, na adresi Ulica Ivana Pavla II 46 u Privlaci. Uvid će se moći izvršiti svaki radni dan od 09.00 do 14.00 sati. Više detalja u povezanoj dokumentaciji; Javna rasprava PPUO Privlaka ZAVRŠNO IZVJEŠĆE
Pročitaj više
Poziv za 15. sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka

Poziv za 15. sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka

Obavijesti
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 5/18), te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18). S a z i v a m 15.(petnaestu ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 13. rujna 2018.g.(četvrtak) s početkom u  19,00  sati u vijećnici općine Privlaka. Za sjednicu predlažem sljedeći, d n e v n i   r e d: Prihvaćanje zapisnika sa 14. sjednice općinskog vijeća; Prihvaćanje polugodišnjeg izviješća o izvršenju Proračuna za 2018.g. Donošenje Odluke o nabavi usluge izrade prometnog elaborata za…
Pročitaj više
Općina Privlaka sufinancira nabavku školskih udžbenika obiteljima s dvoje i više školske djece

Općina Privlaka sufinancira nabavku školskih udžbenika obiteljima s dvoje i više školske djece

Obavijesti
Pravo na sufinanciranje nabave školskih udžbenika ostvaruju obitelji s područja Općine Privlaka koje u školskoj godini 2018./2019. imaju dvoje ili više djece učenika osnovnih ili srednjih škola. Općina Privlaka će sufinancirati nabavu školskih udžbenika na način kako slijedi: obiteljima s dvoje školske djece sufinancirati će se nabavka jednog (skupljeg) kompleta udžbenika, obiteljima s troje školske djece sufinancirati će se nabavka dva (skuplja) kompleta udžbenika, te obiteljima s četvero i više školske djece sufinancirati će se nabavka za svako dijete. Detalji su dostupni u datoteci u nastavku... Odluka o sufinaciranju školskih udžbenika za 201718 školsku godinu
Pročitaj više