Natječaj o stipendiranju

Natječaj o stipendiranju

Obavijesti
Općina Privlaka raspisuje se javni natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Privlaka. U akademskoj godini 2018./2019. Općina Privlaka dodijelit će 11 stipendija redovnim studentima s područja Općine Privlaka. Detaljne informacije dostupne su u povezanim dokumentima; Obrazac Zahtjeva za odobrenje stipendije Natječaj Zapisnik
Pročitaj više
Prijedlog Proračuna Općine Privlaka za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Privlaka za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Obavijesti
Općina Privlaka objavljuje Prijedlog Proračuna Općine Privlaka za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu. U svrhu savjetovanja s javnošću građani mogu preuzeti "Prijedlog Proračuna Općine Privlaka za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu". Građani također mogu dati prigovor,prijedlog, kritiku i mišljenje na prijedlog plana i projekcije proračuna. Dokument u PDF datoteci možete preuzeti u nastavku... Prijedlog Proračuna Općine Privlaka za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
Pročitaj više
Poziv za 16. sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka

Poziv za 16. sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka

Obavijesti
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 5/18), te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18). S a z i v a m 16.(šesnaestu ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 13. studenog 2018.g.(utorak) s početkom u  18,00  sati u vijećnici općine Privlaka. Za sjednicu predlažem sljedeći, d n e v n i   r e d: Prihvaćanje zapisnika sa 15. sjednice općinskog vijeća; Donošenje Odluke o davanju u zakup i utvrđivanu početne zakupnine za neizgrađeno građevinsko zemljište-pretežno poslovne namjene K-1;…
Pročitaj više