Obavijest o terenskoj izmjeri i prikupljanju podataka o građevinskim objektima

Obavijest o terenskoj izmjeri i prikupljanju podataka o građevinskim objektima

Obavijesti
Obavještavamo mještane da će stručnjaci Geodetskog zavoda Rijeka d.o.o. u prosincu 2018.godine započeti obavljati terensku izmjeru tijekom koje će prikupljati podatke o građevinskim objektima na području Općine Privlaka. Nove izmjere objekata koristiti će se za usporedbu s postojećim evidencijama o prostoru. Terenska izmjera obuhvaća vanjski pregled i vanjsku izmjeru objekta , prikupljanje podataka o površini, katnosti, namjeni prostora i dijelova prostora ( stambeni dio, garaža, spremište, poslovni prostor i sl) te fotografiranje objekata. Također, radi preciznije usporedbe sa postojećim evidencijama u prostoru prikupljat će se i podaci o vlasnicima, odnosno korisnicima objekata. Svim vlasnicima koji ne budu prisutni u vrijeme izmjere, Geodetski zavod Rijeka d.o.o. će ostaviti obavijest sa informacijama i kontakt podacima. Kako bi prikupljeni podaci bili što kvalitetniji, molimo vlasnike odnosno korisnike objekata za suradnju, a sve sa…
Pročitaj više
Poziv za 17. sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka

Poziv za 17. sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka

Obavijesti
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 5/18), te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18). S a z i v a m 17.(sedamnaestu ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 13. prosinca 2018.g.(četvrtak) s početkom u  17,00  sati u vijećnici općine Privlaka Za sjednicu predlažem sljedeći, d n e v n i   r e d: Prihvaćanje Zapisnika sa 16.(šesnaeste) sjednice općinskog vijeća Općine Privlaka; Donošenje III Izmjena i dopuna (Rebalanas) Proračuna za 2018.g.; Donošenje III Izmjena i dopuna Plana…
Pročitaj više