Poziv za 19. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Poziv za 19. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Obavijesti
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 5/18), te članak 56. i članka 41.  Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18). S a z i v a m 19.(devetnaestu ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 21. veljače 2019.g.(četvrtak) s početkom u  19,00  sati u vijećnici općine Privlaka. Za sjednicu predlažem sljedeći, d n e v n i   r e d: 1. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnoj naknadi Općine Privlaka; 2. Razno; Molimo Vas da se radi važnosti…
Pročitaj više
Raspisivanje javnih poziva za mjere Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja

Raspisivanje javnih poziva za mjere Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja

Obavijesti
Sukladno odluci o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje troškova obrazovanja te Javnog poziva za dodjelu potpora za novo zapošljavanje iz Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji (NN 42/18), dostavljamo Javne pozive i pripadajuću dokumentaciju u svrhu informiranja zainteresiranih stranaka. Javni pozivi su otvoreni do 5. ožujka 2019. godine. Vodic za pravdanje namjenskog utroska sredstava_2019 - novo zapošljavanje Obrazac zahtjeva - za RUCNO POPUNJAVANJE - novo zaposljavanje Obrazac zahtjeva - ZA ELEKTRONICKO POPUNJAVANJE - novo zaposljavanje Obrazac izvjesca za pravdanje namjenskog utroska sredstava_2019 - novo zaposljavanje Javni poziv - potpore za novo zaposljavanje Obrazac zahtjeva_2019 - obrazovanje, za RUCNO POPUNJAVANJE Obrazac zahtjeva_2019 - obrazovanje, za ELEKTRONICKO POPUNJAVANJE Javni poziv_2019 - sufinanciranje troskova obrazovanja
Pročitaj više