Ponovna javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka

Obavijesti
Na temelju čl. 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju (Narodne Novine 153/13, 65/17, 114/18) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Privlaka KLASA: 350-02/17-01/04, URBROJ: 2198/28-03/1-19-43,  Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka kao nositelj izrade objavljuje PONOVNU JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka Objavljuje se ponovna javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka. Javni uvid u Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka traje 30 dana i to od 3. svibnja  2019.godine  do 3. lipnja 2019. godine. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka biti će izložen u općinskoj vijećnici Općine Privlaka, na adresi Ulica Ivana Pavla II 46 u Privlaci, kao i na web stranici Općine Privlaka www. privlaka.hr. U prostoriji gdje je izložen…
Pročitaj više
Poziv za 20. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Poziv za 20. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Obavijesti
  S a z i v a m 20.(dvadesetu ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 17. travnja 2019.g.(srijeda) s početkom u  18,00  sati u vijećnici općine Privlaka. Za sjednicu predlažem sljedeći, d n e v n i   r e d: Donošenje odluke o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenice člana Općinskog vijeća; Prisega vijećnice Paule Matulj; Prihvaćanje zapisnika sa 18. i 19. sjednice općinskog vijeća; Izviješće o radu Načelnika za razdoblje od 1.1.2018.g. do 31.12.2018.g.; Donošenje odluke o prihvaćanju godišnjeg financijskog izviješća OKD „Artić“ d.o.o. Privlaka za 2018.g.; Donošenje odluke o proširenju djelatnosti društva s ograničenom odgovornošću OKD Artić d.o.o.; Davanje suglasnosti na Plan upisa u DV „Sabunić“ Privlaka za 2019/20; Donošenje odluke o davanju suglasnosti za…
Pročitaj više
Poziv za dostavu zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru Općine Privlaka za 2019 godinu

Poziv za dostavu zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru Općine Privlaka za 2019 godinu

Obavijesti
Pozivaju se svi zainteresirani da dostave zahtjeve za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru na prostoru Općine Privlaka. Detalji su dostupni u povezanoj dokumentaciji... Poziv za dostavu zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru Opcine Privlaka za 2019 godinu Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom 2019
Pročitaj više
Natječaj za zakup zemljišta

Natječaj za zakup zemljišta

Obavijesti
Raspisuje se natječaj za zakup nekretnine oznake čest.zem. 6766/12, površine 2470 m², upisane u zk.ul. 1644, k.o. Privlaka u vlasništvu Općine Privlaka  radi skladištenja strojeva i opreme za obavljanje građevinske djelatnosti. Nekretnina  koja je predmet natječaja daje se u zakup na razdoblje od 10  godina. Detaljnije u povezanoj dokumentaciji... Natječaj - zakup zemljišta
Pročitaj više
Poziv na predavanje “Stare sorte za nova vina”

Poziv na predavanje “Stare sorte za nova vina”

Obavijesti
"Privlačka bilina" - stara, napuštena i gotovo nestala sorta doživljava svoju novu mladost. Pozivaju se svi zainteresirani na predavanje prof. dr. sc. Edija Maletića, sa Agronomskog fakulteta u Zagrebu, koje će se održati u petak 12.travnja 2019., u 19 sati u prostorijama Osnovne škole Privlaka. Predavač: prof. dr. sc. Edi Maletić Organizator: Općina Privlaka
Pročitaj više
Natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje 2019.

Natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje 2019.

Obavijesti
Raspisuje se natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje na području Općine Privlaka, a u svrhu postavljanja kioska, pokretnih ugostiteljskih radnji, zabavnih i tematskih parkova i drugih pokretnih objekata te za ostalo zauzimanje javnih površina. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave. Ponude se šalju u pismenom obliku, u zatvorenoj kuverti. Detalji natječaja dostupni su u povezanoj dokumentaciji: Natjecaj za davanje javnih povrsina na privremeno koristenje 2019  
Pročitaj više