Poziv za 25. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Poziv za 25. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Obavijesti
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 5/18), te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18). S a z i v a m 25. (dvadesetpetu) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 30.listopada 2019.g.(srijeda) s početkom u  18,00  sati u vijećnici općine Privlaka. Za sjednicu predlažem sljedeći, d n e v n i   r e d: 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 24. sjednice općinskog vijeća općine Privlaka; 2. Donošenje II izmjena i dopuna Proračuna za 2019.g.(Rebalans) 3. Donošenje II izmjena i dopuna…
Pročitaj više
Povodom Sjećanja stradavanja herojskog grada Općine Privlaka organizira posjet Vukovaru

Povodom Sjećanja stradavanja herojskog grada Općine Privlaka organizira posjet Vukovaru

Obavijesti
Vukovar je simbol Domovinskog rata koji je bio borba za samostalnost i nezavisnost Republike Hrvatske; simbol otpora srpskoj ratnoj agresiji. Povodom Sjećanja stradavanja herojskog nam grada općina Privlaka  već treću godinu za redom organizira posjet Vukovaru. Polazak je predviđen  14.11.2019.g. (četvrtak), autobus kreće sa parkirališta kod općinske uprave u 12,00 sati. Dolazak u Kunjevce kod Vinkovaca predviđen je u večernjim satima (večera, smještaj). Ujutro nakon doručka ide se prema Vukovaru, obilazak Vukovara u pratnji vodiča. Povratak prema Privlaci  planira se nakon ručka u popodnevnim satima 15.11.2019.g. (petak). Cijena posjeta Vukovaru iznosi 200,00 kn po osobi. Mole se zainteresirani mještani općine Privlaka da se jave u općinsku upravu  svakog radnog dana do 08. 11.2019.g. (petak). Za sve ostale informacije molimo nazovite na tel. 023/367-561. Hvala! Općina Privlaka
Pročitaj više
Javni poziv za financiranje programa udruga građana u 2020. godini

Javni poziv za financiranje programa udruga građana u 2020. godini

Obavijesti
Na temelju članka 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14) i članka 44. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09, 14/11 i 10/13), Načelnik Općine Privlaka, dana 01. listopada 2019. godine, raspisuje JAVNI POZIV za financiranje programa udruga građana iz Proračuna Općine Privlaka u 2020. godini Načelnik Općine Privlaka raspisuje javni poziv za financiranje programa udruga građana iz Proračuna Općine Privlaka za 2020. godinu. Pozivaju se udruge sa sjedištem na području Općine Privlaka da prijave svoje programe redovne djelatnosti i pojedinačne projekte koji se odnose na djelatnosti, programe, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Privlaka koje će se realizirati tijekom 2020. godine, a za koje se očekuje potpora iz Proračuna Općine Privlaka. Povezana dokumentacija: Javni poziv UDRUGE 2020 godina PRIJAVNICA ZA SUFINANCIRANJE
Pročitaj više