Čestitka načelnika općine povodom blagdana

Čestitka načelnika općine povodom blagdana

Obavijesti
Pred nama su blagdanski dani, dani kada se obitelj okuplja u zajedništvo, kada nam Božić vraća vjeru i puni dom radošću. Radujmo se Božiću, zaboravimo sve što je loše, sve što nas je sputavalo u našim željama i htijenjima. Božićni su dani vrijeme koje  nadahnjuje na toleranciju, poštivanje i optimizam, na vjeru i nadu da ćemo uspjeti riješiti sadašnje teškoće. U tom uvjerenju, želimo mještanima u Privlaci i svijetu  te suradnicama, kao i svim ljudima dobre volje, sretan i blagoslovljen Božić, te uspješnu Novu 2020. godinu. Načelnik Gašpar Begonja
Pročitaj više
Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći povodom božićnih blagdana

Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći povodom božićnih blagdana

Obavijesti
Pozivaju se korisnici Zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb koji imaju prebivalište na području Općine Privlaka i umirovljenici stariji od 65 godina koji imaju prebivalište na području Općine Privlaka najmanje 5 godina, a čija ukupna primanja po osnovi svih tuzemnih i inozemnih mirovina koje primaju ne prelaze 1.500,00 kuna da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na isplatu jednokratne novčane pomoći povodom božićnih blagdana iz planiranih sredstava Općine Privlaka za 2019.g. Obrazac zahtjeva može se preuzeti u Općini Privlaka, a uz zahtjev je obvezno priložiti dokaze iz kojih će biti vidljivo da podnositelji zahtjeva udovoljavaju pravu na isplatu. Zahtjevi se podnose na propisanom obrascu do 17. prosinca 2019.godine od 8,00 do 12,00 sati u zgradi općinske uprave. Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati. Isplata božićnica vršiti će se na tekući račun…
Pročitaj više
Poziv za 26. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Poziv za 26. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Obavijesti
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 5/18), te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18). S a z i v a m 26. (dvadesetšestu) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 10. prosinca 2019.g.(utorak) s početkom u  18,00  sati u vijećnici općine Privlaka Za sjednicu predlažem sljedeći, d n e v n i   r e d: Prihvaćanje Zapisnika sa 25.(dvadesetpete) sjednice općinskog vijeća Općine Privlaka; Donošenje Proračuna općine Privlaka za 2020.g. sa projekcijama za 2021.g. i 2022.g.,(materijal dostavljen), te donošenje…
Pročitaj više