Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama na području Općine Privlaka za 2021. godinu

Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama na području Općine Privlaka za 2021. godinu

Obavijesti
Privremenim objektima u smislu ovoga Plana smatraju se: kiosci, prodajni stolovi (štandovi), prodajne table, sanduci, drugi jednostavni montažni objekti tako da se u svako vrijeme mogu ukloniti, zabavni park (luna park). Tipovi montažnih objekata su: zatvoreni kiosci za prodaju tiska i sl. natkriveni otvoreni pultovi koji imaju zatvoreni dio ispod prodajne površine, drveni ili metalni pultovi koji imaju natkrivenu prodajnu površinu s tendom, pokretni sanduci na kotačima sa ili bez tende (sladoled, pića i sl.), metalni stalci za prodaju, otvoreni drveni ili metalni pultovi sa tendom za prodaju voća i povrća, stolovi i stolice ispred poslovnih prostorija (terasa), otvorene i zatvorene nadstrešnice ispred poslovnih prostorija, - vaze sa cvijećem i druge vrste ograda, - automobili, bicikli i skuteri. Više detalja pronađite u službenom dokumentu a u nastavku donosimo popis lokacija...…
Pročitaj više
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Privlaka za 2021. godinu

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Privlaka za 2021. godinu

Obavijesti
Pod upravljanjem pomorskim dobrom podrazumijeva se održavanje, briga o zaštiti pomorskog dobra u općoj uporabi te posebna upotreba ili gospodarsko korištenje pomorskog dobra na temelju koncesije ili koncesijskog odobrenja. Opća upotreba pomorskog dobra podrazumijeva, da, svatko ima pravo služiti se pomorskim dobrom sukladno njegovoj prirodi i namjeni. Koncesijsko odobrenje daje se fizičkim i pravnim osobama za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koja ne isključuje ni ograničava opću upotrebu pomorskog dobra. Više detalja pronađite u službenom dokumentu a u nastavku donosimo popis lokacija... Na pomorskom dobru na području Općine Privlaka utvrđuju se slijedeće mikrolokacije za izdavanje koncesijskih odobrenja: Mikrolokacija 1. – Gornje selo Mikrolokacija 2. – Mostina kod mola Mikrolokacija 3. – Mostina - kamp Mikrolokacija 4. – Mletak Mikrolokacija 5. – Škrapavac Mikrolokacija 6. – Kuline Mikrolokacija 7. – Punta…
Pročitaj više
Poziv za 33. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Poziv za 33. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Obavijesti
REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Ivana Pavla II, 46. 23233 PRIVLAKA KLASA: 021-05/20-01/07 URBROJ: 2198/28-01-20-1 Privlaka, 04. prosinca  2020.g. Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13.ožujka 2020.g. u svezi održavanja sjednica predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u uvjetima propisanih mjera radi sprečavanja širenja korona virusa  te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18). S a z i v a m 33. (tridesettreću ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 10. prosinca 2020.g.(četvrtak) s početkom u  18,00  sati u multimedijalnoj dvorani osnovne škole  Privlaka Za sjednicu predlažem sljedeći,  d n e v n i   r e d: Prihvaćanje…
Pročitaj više
Poziv za isplatu jednokratne pomoći korisnicima zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb

Poziv za isplatu jednokratne pomoći korisnicima zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb

Obavijesti
Pozivaju se korisnici Zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb koji imaju prebivalište na području Općine Privlaka i umirovljenici stariji od 65 godina koji imaju prebivalište na području Općine Privlaka najmanje 5 godina, a čija ukupna primanja po osnovi svih tuzemnih i inozemnih mirovina koje primaju ne prelaze 1.600,00 kuna da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na isplatu jednokratne novčane pomoći povodom božićnih blagdana iz planiranih sredstava Općine Privlaka za 2020. godine. Obrazac zahtjeva može se preuzeti u Općini Privlaka, a uz zahtjev je obvezno priložiti dokaze iz kojih će biti vidljivo da podnositelj zahtjeva udovoljava pravu na isplatu. Zahtjevi se podnose na propisanom obrascu do 9. prosinca 2020. godine od 8,00 do 12,00 sati u zgradi općinske uprave. Nepotpuni zahtjevi se neće razmatrati. Isplata božićnica vršiti će se na…
Pročitaj više
Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Privlaka

Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Privlaka

Obavijesti
U akademskoj godini 2020. /2021. Općina Privlaka dodijelit će 10 novih stipendija redovnim studentima s područja Općine Privlaka. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji ispunjavanju sljedeće uvjete: državljani su Republike Hrvatske imaju status redovnog studenta imaju prebivalište na području Općine Privlaka nemaju odobrenu stipendiju ili kredit od strane drugog subjekta. Visina stipendije sukladno Odluci Načelnika Općine Privlaka  iznosi 700,00 kn mjesečno. Više o kriterijima i ostalim detaljima natječajima pronađite na poveznici - Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Privlaka. Rješenje za stipendije 2021.
Pročitaj više
Poziv za 32. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Poziv za 32. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Obavijesti
REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Ivana Pavla II, 46. 23233 PRIVLAKA KLASA: 021-05/20-01/06 URBROJ: 2198/28-01-20-1 Privlaka, 27. listopada  2020.g. Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13.ožujka 2020.g. u svezi održavanja sjednica predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u uvjetima propisanih mjera radi sprečavanja širenja korona virusa  te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18). S a z i v a m 32.(tridesetdruga ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 3.studenog 2020.g.(utorak) s početkom u  18,00  sati, u multimedijalnoj dvorani osnovne škole „Privlaka“ Za sjednicu predlažem sljedeći,  d n e v n i   r e d: Prihvaćanje Zapisnika sa…
Pročitaj više
Javni poziv za prikupljanje ponuda za financiranje provedbe Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest

Javni poziv za prikupljanje ponuda za financiranje provedbe Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest

Obavijesti
Temeljem Pravilnika za provedbu Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Općine Privlaka “Privlaka bez azbesta“ KLASA: 351-01/20-01/08, URBROJ: 2198/28-02-20-1, načelnik Općine Privlaka objavljuje:  JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za financiranje provedbe Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Općine Privlaka ''Privlaka bez azbesta'' PREDMET NATJEČAJA Predmet ovog Javnog poziva (u daljnjem tekstu: Poziv) je financiranje provedbe Programa preuzimanja i zbrinjavanja krovnih pokrova koji sadrže azbest s objekata na području Općine Privlaka. Poziv provodi Općina Privlaka (u daljnjem tekstu: Provoditelj poziva). Podnošenje projektnih prijedloga dozvoljeno je najranije od 15. 07.2020. do 02. 11. 2020 ili do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava o čemu je Provoditelj dužan obavijestiti javnost. Pravo na financiranje može ostvariti fizička osoba na postojećem objektu koji se nalazi na području Općine Privlaka, a koji…
Pročitaj više
Prekid u opskrbi električnom energijom

Prekid u opskrbi električnom energijom

Obavijesti
Na temelju članka 17. Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom dužni smo Vas obavijestiti o prekidu u opskrbi električnom energijom radi planiranih radova na održavanju postrojenja i mreže. Dana 30.09.2020. u vremenu 08:00 - 14:00 sati doći će do prekida u opskrbi električnom energijom na sljedećoj lokaciji: Naziv kupca: OPĆINA PRIVLAKA Dopunski naziv kupca: OPĆINA PRIVLAKA Mjesto: PRIVLAKA
Pročitaj više
Poziv za 31. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Poziv za 31. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Obavijesti
REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Ivana Pavla II, 46. 23233 PRIVLAKA KLASA: 021-05/20-01/05 URBROJ: 2198/28-01-20-1 Privlaka, 10. rujna  2020.g. Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13.ožujka 2020.g. u svezi održavanja sjednica predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u uvjetima propisanih mjera radi sprečavanja širenja korona virusa  te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18). S a z i v a m 31.(tridesetprvu ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 15. rujna 2020.g.(utorak) s početkom u  19,00  sati, u vijećnici općine Privlaka Za sjednicu predlažem sljedeći,  d n e v n i   r e d: Prihvaćanje Zapisnika sa 30.…
Pročitaj više