Poziv za 27. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Poziv za 27. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Obavijesti
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 5/18), te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18). S a z i v a m 27.(dvadesetsedmu ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 25. veljače 2020.g.(utorak) s početkom u  18,00  sati u vijećnici općine Privlaka Za sjednicu predlažem sljedeći, d n e v n i   r e d: Prihvaćanje Zapisnika sa 26. Sjednice općinskog vijeća Općine Privlaka; Zaključak o prihvaćanju Izviješća o radu načelnika Općine Privlaka za razdoblje od 1.1.2019. do 31.12.2019.g.;…
Pročitaj više
Obavijest potrošačima o prekidu u isporuci vode

Obavijest potrošačima o prekidu u isporuci vode

Obavijesti
Zbog radova na vodoopskrbnom sustavu u Zadru - predio Duklo, dana 06.02.2020. (četvrtak), u vremenu od 08:00 h do 16:00 h bez vode će biti potrošači u: Kožino, Petrčane, Zaton, Nin, Privlaka. Tijekom radova do ponovne uspostave vodoopskrbe cisterne s vodom za ljudsku potrošnju će biti smještene: u Kožinu (kod škole), u Ninu (kod Pošte) i u Privlaci kod škole.
Pročitaj više