Poziv za dostavu zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru za 2020. godinu

Poziv za dostavu zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru za 2020. godinu

Obavijesti
Temeljem članka 38., 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine broj 158/03; 100/04; 141/96; 38/09; 123/11; 56/16), te na osnovu Odluke o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja Općine Privlaka, (KLASA: 021-05/19-01/01, URBROJ: 2198/28-01-19-4 od dana 22. siječnja 2019. godine),  članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (Narodne novine broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14), te odredbi članka 46. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik zadarske Županije“ broj 05/18), Općinski Načelnik Općine Privlaka donosi  POZIV ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA DAVANJE KONCESIJSKOG ODOBRENJA NA POMORSKOM DOBRU OPĆINE PRIVLAKA 2020. GODINE Pozivaju se svi zainteresirani da dostave zahtjeve za koncesijsko odobrenje na pomorskom dobru na prostoru Općine Privlaka za Mikrolokaciju 3.-Mostina kamp za iznajmljivanje sredstva (Daska za jedrenje, sandolina, pedaline i sl.). Razmatrati će se samo zahtjevi…
Pročitaj više
Javni poziv za prikupljanje ponuda za financiranje provedbe Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest

Javni poziv za prikupljanje ponuda za financiranje provedbe Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest

Obavijesti
Temeljem Pravilnika za provedbu Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Općine Privlaka “Privlaka bez azbesta“ KLASA: 351-01/20-01/08, URBROJ: 2198/28-02-20-1, načelnik Općine Privlaka objavljuje:  JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za financiranje provedbe Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Općine Privlaka ''Privlaka bez azbesta'' PREDMET NATJEČAJA Predmet ovog Javnog poziva (u daljnjem tekstu: Poziv) je financiranje provedbe Programa preuzimanja i zbrinjavanja krovnih pokrova koji sadrže azbest s objekata na području Općine Privlaka. Poziv provodi Općina Privlaka (u daljnjem tekstu: Provoditelj poziva). Podnošenje projektnih prijedloga dozvoljeno je najranije od 15. 07.2020. do 02. 11. 2020 ili do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava o čemu je Provoditelj dužan obavijestiti javnost. Pravo na financiranje može ostvariti fizička osoba na postojećem objektu koji se nalazi na području Općine Privlaka, a koji…
Pročitaj više
Obavijest o financiranju radnih bilježnica, materijala za tehnički i likovnih mapa

Obavijest o financiranju radnih bilježnica, materijala za tehnički i likovnih mapa

Obavijesti
Obavještavaju se roditelji djece koja pohađaju Osnovnu školu Privlaka da će Općina Privlaka financirati radne bilježnice, radni materijal za tehničku kulturu i likovne mape za učenike Osnovne škole Privlaka koji imaju prebivalište na području Općine Privlaka za školsku godinu 2020./2021. godinu. Obzirom da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja preuzelo na sebe financiranje udžbenika, Općina Privlaka će financirati radne bilježnice, radni materijal za tehničku kulturu i likovne mape koje će učenike čekati na školskim klupama početkom školske godine što će roditeljima zasigurno pomoći u financiranju potreba djece za sljedeću školsku godinu. Našim školarcima želimo ugodno ljeto, a zatim uspješnu još jednu školsku godinu! ⊕ Odluka o financiranju nabavke nastavnog materijala učenicima Osnovne škole Privlaka
Pročitaj više