Poziv za 32. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Poziv za 32. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Obavijesti
REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Ivana Pavla II, 46. 23233 PRIVLAKA KLASA: 021-05/20-01/06 URBROJ: 2198/28-01-20-1 Privlaka, 27. listopada  2020.g. Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13.ožujka 2020.g. u svezi održavanja sjednica predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u uvjetima propisanih mjera radi sprečavanja širenja korona virusa  te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18). S a z i v a m 32.(tridesetdruga ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 3.studenog 2020.g.(utorak) s početkom u  18,00  sati, u multimedijalnoj dvorani osnovne škole „Privlaka“ Za sjednicu predlažem sljedeći,  d n e v n i   r e d: Prihvaćanje Zapisnika sa…
Pročitaj više