webGIS Općine Privlaka – interaktivna karta

U svrhu boljeg informiranja stanovnika Općine Privlaka, ali i svih ostalih posjetitelja ove internetske stranice, izrađena je interaktivna karta u vidu geoinformacijskog sustava za područje cijele Općine Privlaka.

Interaktivna karta omogućuje korisniku kretanje po karti, uključivanje i isključivanje dviju tema, identificiranje i traženje obilježja na karti, te ispis željenih prikaza karte u određenim mjerilima. Trenutno, moguće je koristiti dvije teme interaktivne karte: Adresni model u kojemu su prikazani kućni brojev i ulice te Prostorni plan u kojemu je prikazana karta br.1. Namjena površina s digitalnim orto-fotom kao geodetskom podlogom i slojem katastarskih čestica.

Podaci prikazani u ovoj interaktivnoj karti su informativnog karaktera te su, kao takvi, neslužbeni i smiju se koristiti samo za osobnu uporabu. Svi prikazani podaci su zaštićeno intelektualno vlasništvo izrađivača interaktivne karte i ne smiju se neovlašteno kopirati i distribuirati trećim straname te koristiti u drugim aplikacijama i publikacijama bez odobrenja izrađivača interaktivne karte i vlasnika podataka Općine Privlaka.

Za službene podatke, molimo kontaktirajte Općinu Privlaka.

Klikni za pokretanje interaktivne karte >>>

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Skip to content