Natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje u 2018.

Na temelju članka 46. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 05/18,) Povjerenstvo za davanje javnih površina na privremeno korištenje temeljem Odluke Načelnika Općine Privlaka od 30. ožujka 2018. godine raspisuje

N A T J E Č A J

za davanje javnih površina na privremeno korištenje

1. Raspisuje se natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje na području Općine Privlaka, a u svrhu postavljanja kioska, pokretnih ugostiteljskih radnji, zabavnih i tematskih parkova i drugih pokretnih objekata te za ostalo zauzimanje javnih površina.

2. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave.

Cjelokupni natječaj dostupan je u niže priloženom dokumentu…

Natjecaj za davanje javnih povrsina na privremeno koristenje 2018

Zapisnik sa otvaranja ponuda javne površine 2018

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Skip to content