Odluke

Sve odluke Općine Privlaka dostupne su i u Službenom glasniku Zadarske županije


2020. godina

Pravilnik azbest Privlaka
Odluka o oslobođenju plaćanja zakupnine poslovnih prostora
Odluka o oslobođenju plaćanja obveze komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti
Odluka o oslobađanju plaćanja javne površine
Treće Izmjene i dopune Odluke o stožeru civilne zaštite
Dopuna plana pozivanja cz
Plan prijma u sluzbu za 2020 godinu


2019. godina

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Privlaka
Odluka o komunalnom redu
Odluka o komunalnom doprinosu
Odluka o komunalnoj naknadi
Plan klasa Općine Privlaka 2020.g.
Izmjene i dopune Pravilnika o radu
Odluka o visini blagajnickog maksimuma
Pravilnik o uvjetima koristenja automobila i mobitela
Procedura blagajnickog poslovanja
Procedura izdavanja i obracunavanja putnih naloga
Procedura naplate prihoda
Procedura stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasnistvu Opcine
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura zaprimanja racuna njihove provjere i placanja
Izmjene i dopune plana postavljanja privrenenih objekata na javnim površinama za 2019.g.
Pravilnik o radu JUO Općine Privlaka
Plan Prijema u službu za 2019.g.
Pravilnik o unutarnjem redu 2019
Odluka o odabiru
Izmjene plana prijma
Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela 2019


2018. godina

Odluka načelnika o kupoprodaji čest.zem. 2782 i 2783, k.o. Privlaka
Odluka o imenovanju člana uprave – Direktora Općinskog komunalnog društva “Artić” d.o.o.
Dopuna plana pozivanja cz
Druge Izmjene i dopune Odluke o stožeru civilne zaštite
Pravilnik_o_unutarnjem_redu_jedinstvenog_upravnog_odjela_2018.
ODLUKA o najboljoj ponudi (prodaja osobnog vozila Škoda)
Obrazac – OPSUO PGO Općina Privlaka
Odluka u postupku izrade SPUO za PGO Privlaka
Odluka o osnivanju radne skupine za izradu Procjene rizika
CIVILNA ZAŠTITA – Poslovnik o radu
Odluka o pokretanju postupka prodaje osobnog vozila Škoda
Odluka o izboru prinudnog upravitelja za stambene zgrade na području Općine Privlaka za koju (vlasnici) zahjedničkih djelova nisu osigurali upravitelja
Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći roditeljima novorođene djece
Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za novorođenu djecu


2017. godina

ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude
Odluka o određivanju operativnih snaga civilne zaštite
Pravilnik o unutarnjem redu jedinstvenog upravnog odjela 2017.
Odluka o stožeru civilne zaštite (3)
Plan pozivanja Stožera civilne zaštite
Odluka o odabiru ponude za izradu III izmjena i dopuna PPUO Privlaka
Odluka o sufinaciranju skolskih udzbenika za 201718 skolsku godinu
Plan prijama na stručno osposobljavanje 2017.
Pan prijama u službu u 2017. godini


Ranije odluke

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Privlaka za 2016. god.
Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje
Odluka o sufinanciranju školskih udžbenika za obitelji s dvoje i više školske djece u 2015 godini
Odluka o sufinanciranju školskih udžbenika za obitelji s dvoje i više školske djece
Plan prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel općine Privlaka u 2014. godini
Tekstualni dio za proračun 2012.g
Rashodi – posebni dio prve izmjene i dopune proračuna za 2012.g
Rashodi posebni dio – polugod. izvješće proračuna za 2012.g
Prihodi – prve izmjene proračuna za 2012.g
Prihodi – polugodišnje izvješće proračuna za 2012.g
Pravilnik o stipendiranju
Odluka o izvršenju proračuna za 2012.g
Odluka o ustrojstvu općinske uprave
Odluka o radnom vremenu
Odluka o radnom vremenu – izmjene i dopune
Odluka o komunalnom redu
Odluka o komunalnom doprinosu
Odluka o koeficijentima za obračun plaće
Odluka o katnosti
Odluka o jediničnoj naknadi
Odluka o izmjeni i dopuni naziva ulica u općini Privlaka
Odluka o grobljima

Skip to content