Poziv za 21. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

KLASA: 021-05/19-01/06
URBROJ: 2198/28-01-19-1
Privlaka, 20. svibnja  2019.g.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 5/18), te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18).

S a z i v a m

21. (dvadesetprvu) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 27. svibnja 2019.g. (ponedjeljak) s početkom u  18,00  sati u vijećnici općine Privlaka.

Za sjednicu predlažem sljedeći,

d n e v n i       r e d:

1.     Prihvaćanje zapisnika sa 20. sjednice općinskog vijeća;
2.     Donošenje Odluke o razrješenju i izboru člana Mandatnog povjerenstva;
3.     Prihvaćanje Godišnjeg obračuna Proračuna za 2018.g.
4.     Donošenje I izmjena i dopuna Proračuna (Rebalans) za 2019.g.
5.     Donošenje I izmjena i dopuna plana razvojnih programa za 2019.g.
6.     Donošenje I  izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.g.;
7.     Donošenje I izmjena  i dopuna  programa gradnje komunalne infrastrukture za 2019.g.;
8.     Donošenje I izmjena i dopuna programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2109.g.;
9.     Donošenje I izmjena i dopuna programa javnih potreba u sportu;
10.  Donošenje I izmjena i dopuna programa javnih potreba u civilnom društvu za 2019.g.;
11.  Donošenje I izmjena i dopuna programa javnih potreba u školstvu;
12.  Donošenje odluke o prodaji nekretnina;
13.  Donošenje odluke o početku postupka davanja koncesije;
14.  Razno;

OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik:
Nikica Begonja

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Skip to content