Poziv za 30. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23233 PRIVLAKA

KLASA: 021-05/20-01/04
URBROJ: 2198/28-01-20-1

Privlaka, 18. kolovoza  2020.g.

 

Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13.ožujka 2020.g. u svezi održavanja sjednica predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u uvjetima propisanih mjera radi sprečavanja širenja korona virusa  te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18).

S a z i v a m
30. (tridesetu ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 24. kolovoza 2020.g.(ponedjeljak) s početkom u  19,30  sati, u vijećnici općine Privlaka

Za sjednicu predlažem sljedeći,
d n e v n i   r e d:

 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 29. sjednice općinskog vijeća općine Privlaka;
 2. Donošenje Strategije upravljanja imovinom Općine Privlaka za razdoblje 2020-2026.g.;
 3. Zaključak o prihvaćanju Izviješća o radu Načelnika općine Privlaka za razdoblje od 01.01.2020.g. -30-06.2020.g.;
 4. Donošenje odluke o ukidanju statusa javnog dobra;
 5. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Privlaka;
 6. Donošenje Odluke o osnivanju postrojbe CZ opće namjene za općinu Privlaka;
 7. Prihvaćanje Plana razvoja sustava CZ na području općine Privlaka u 2020.g. s financijskim učincima za razdoblje 2020.g.-2022.g.;
 8. Prihvaćanje smjernica za organizaciju sustava CZ na području Općine Privlaka za razdoblje od 2020.g. -2023.g.;
 9. Izviješće o korištenju proračunske zalihe u Proračunu općine Privlaka za mjesec svibanj 2020.g.;
 10. Izviješće o korištenju proračunske zalihe u Proračunu općine Privlaka za mjesec srpanja 2020.g.
 11. Razno;

 

Predsjednik:
Nikica Begonja

 

> Poziv za 30. sjednicu OV

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Skip to content