Poziv za 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Privlaka

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 32. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09, 14/11 i 10/13), te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09).

S a z i v a m

08.( osmu ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 12. veljače 2018.g.(ponedjeljak) s početkom u  18,00  sati u vijećnici općine Privlaka.

Dnevni red:

1.     Prihvaćanje Zapisnika sa  7. sjednice općinskog vijeća;
2.     Donošenje odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada;
3.     Donošenje odluke o Izmjeni i dopuni odluke o izradi urbanističkog plana uređenja zone rekreacijske namjene „Sabunike-Šumica“;
4.     Razno;

Povezana dokumentacija

Dnevni red za 8.sjednicu OV 12.02.2018.g.
OPĆI UVJETI
Odluka
izmjena i dopuna odluke o izradi UPU Sabunike-šumica (5)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Skip to content