Poziv za 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Privlaka

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 32. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09, 14/11 i 10/13), te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09).

S a z i v a m

09.( devetu ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 05.ožujka 2018.g.(ponedjeljak) s početkom u  18,00  sati u vijećnici općine Privlaka.

Dnevni red:

1.     Prihvaćanje Zapisnika sa  8. sjednice općinskog vijeća;
2.     Donošenje Izmjena i dopuna Poslovnika o radu općinskog vijeća;
3.     Donošenje Statuta općine Privlaka;
4.     Izviješće o radu Načelnika za razdoblje od 01.06.2017- 31.12.2017.g.;
5.     Donošenje oduke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Privlaka;
6.     Donošenje odluke o uvjetima i načinu davanja javnih površina na privremeno korištenje;
7.     Donošenje odluke o visini grobne naknade;
8.     Donošenje odluke o članstvu u Lokalnoj akcijskoj grupi „Mareta“;
9.     Donošenje odluke o prihvaćanju Plana gospodarenja otpadom općine Privlaka za razdoblje od 2018.g. do 2022.g.;
10.  Donošenje zaključka o prihvaćanju Izviješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2017.g.;
11.  Donošenje zaključka o usvajanju Plana sustava civilne zaštite na području općine Privlaka u 2018.g.;
12.  Donošenje odluke o prihvaćanju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Privlaka;
13.  Prihvaćanje zaključka o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Privlaka u 2017.g.;
14.  Razno;

Povezana dokumentacija

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Skip to content