Prostorni plan uređenja

Pogledajte donesene prostorne planove Općine Privlaka…

 

UPU zone rekreacijske namjene Sabunike Šumica

Odluka o donošenju UPU zone rekreacijske namjene Sabunike Šumica
00_GEODETSKA-PODLOGA-Model
01_NAMJENA-POVRSINA-Model
2.-1-KOMUNALNA-MREZA_____-Model
2.2.-ELEKTRO-i-dtk-mreza-Model
03_UVJETI-KORISTENJA-UREDENJA-I-ZASTITE-Model
04_UVJETI-GRADNJE-Model

UPU-K1

Izmjene i dopune Odluke o donošenju UPU zone pretežito poslovne namjene
Odluka o donošenju UPU zone pretežito poslovne namjene
DWG datoteke
    0_Granica obuhvata plana.dwg
    1_Koristenje i namjena povrsina.dwg
    2a_Prometna ulicna i komunalna infrastrukturna mreza-promet.dwg
    2b_Prometna ulicna i komunalna infrastrukturna mreza-odvodnja_15.07.2016.dwg
    2c_Prometna ulicna i komunalna infrastrukturna mreza-stuja i posta 15.07.2016.dwg
    3_Uvjeti korištenja.dwg
    4_1_Nacin i uvjeti gradnje.dwg
    4_2_Nacin i uvjeti gradnje_parcelacija.dwg

 

Skip to content