Sažetak za javnost; Ponovna javna rasprava prijedloga III. Izmjene i dopune PPUO Privlaka

Ponovna javna rasprava prijedloga III. Izmjene i dopune PPUO Privlaka provodi se sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), članku 98. stavku 4., koji definira trajanje javnog uvida u razdoblju od trideset dana u prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada, odnosno općine kojim se planira morsko područje.

Dakle, općina Privlaka kao nosilac izrade Plana ponavlja javnu raspravu sukladno mišljenju Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja KLASA: 350-02/19-11/12, URBROJ: 531-06- 1-19-2 od 12. travnja 2019.g. zbog činjenice što javna rasprava nije provedena u trajanju određenom Zakonom.

Odgovorni voditelj Plana
Nebojša Vejmelka v.r.

 

Povezani dokumenti:

1_Namjena_povrsina 2a_Struja i TT
2b_Voda_Odvodnja 3a_Uvjeti korištenja
3b_Uvjeti korištenja – PTICE
5000 GP naselja Privlaka
Integralni tekst – ponovna javna rasprava – OBRAZLOŽENJE + ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Skip to content