12. sjednica Općinskog vijeća - 16. ožujka 2015.

Dnevni red

 

Donošenje Zaključka o usvajanju izviješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Općine Privlaka za 2014.g.

Donošenje Plana gospodarenja otpadom za općinu Privlaka

Donošenja zaključka o usvajanju izviješća o stanju zaštite i spašavanje na području Općine Privlaka za 2014.g.

Donošenje Zaključka o usvajanju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za općinu Privlaka u 2015.g.

Donošenje Pravilnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnoj uporabi informacija Općine Privlaka

Donošenje Odluke o imenovanju vijeća za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru u Općini Privlaka

Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti prijevoza pokojnika na području općine Privlaka

Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području općine Privlaka

 

Odluke

 

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom

Odluka o donošenju plana gospodarenja otpadom

Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za općinu Privlaka u 2015.g

Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnoj uporabi informacija Općine Privlaka

Odluka o imenovanju vijeća za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru u Općini Privlaka

Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti prijevoza pokojnika na području općine Privlaka

Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području općine Privlaka