19. sjednica Općinskog vijeća - 18. srpnja 2016.

Dnevni red

 

  1. Prihvaćanje zapisnika sa 17. i 18. sjednice općinskog vijeća općine Privlaka;
  2. Financijsko izviješće  OKD „Artić“ d.o.o za 2015.g.;
  3. Davanje suglasnosti na plan upisa u dječji vrtić „Sabunić“ za 2016/2017.g.;
  4. Razno.

Odluke:

Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća OKD "Artić" za 2015. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na plan upisa u dječji vrtić "Sabunić" za 2016/2017. godinu