e-Savjetovanje

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti…

Pogledajte sve dokumente >  (više…)

OPĆINA U SLUŽBI MJEŠTANA

Javna nabava
Prostorni plan uređenja
Pristup informacijama

GIS OPĆINE PRIVLAKA

Privlaka u brojkama

99
Površina Općine u km2
99
Km do Zadra
99
Broj stanovnika 2011.
99
Sunčanih sati godišnje

Posljednje objavljene obavijesti

Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama na području Općine Privlaka za 2021. godinu
Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama na području Općine Privlaka za 2021. godinu
11. prosinca 2020.
Privremenim objektima u smislu ovoga Plana smatraju se: kiosci, prodajni stolovi (štandovi), prodajne table, sanduci, drugi jednostavni montažni objekti tako da se u svako v
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Privlaka za 2021. godinu
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Privlaka za 2021. godinu
11. prosinca 2020.
Pod upravljanjem pomorskim dobrom podrazumijeva se održavanje, briga o zaštiti pomorskog dobra u općoj uporabi te posebna upotreba ili gospodarsko korištenje pomorskog dobra na temelju konce
Poziv za 33. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka
Poziv za 33. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka
7. prosinca 2020.
REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Ivana Pavla II, 46. 23233 PRIVLAKA KLASA: 021-05/20-01/07 URBROJ: 2198/28-01-20-1 Privlaka, 04. prosinca  2020.g. Sukladno

Trebate li dodatne informacije?

Skip to content