Poziv za 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Privlaka

Poziv za 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Privlaka

Nekategorizirano
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09.) i članka 47. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09, 14/11 i 10/13), S a z i v a m 7. (sedmu ) sjednicu petog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 19. prosinca 2017.g.(utorak) s početkom u  18,00  sati u vijećnici općine Privlaka. Za sjednicu predlažem sljedeći, d n e v n i   r e d: 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 5.(pete) sjednice općinskog vijeća Općine Privlaka; Dnevni Red 7. sjednica Općinskog vijeća 2. Donošenje II Izmjena i dopuna (Rebalanas) Proračuna za 2017.g.; 1 prijed. druge izmjene proračuna za 2017.g. 2 DRUGI rebalans_prihoda 3 rash. opći dio drug reb.17 4 drugi rebal. rash.pos. dio 17 5 prij.…
Pročitaj više
Poziv za 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Privlaka za 21. studenog

Poziv za 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Privlaka za 21. studenog

Obavijesti
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 32. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09, 14/11 i 10/13), te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09). S a z i v a m 6. (šestu) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 21. studenog 2017.g. (utorak) s početkom u  18:00  sati u vijećnici općine Privlaka. Za sjednicu predlažem sljedeći, d n e v n i   r e d: 1. Rasprava o problematici postavljanja  bazne stanice operatera TELE 2.   Povezane datoteke Zapisnik sa 6. sjednice OV
Pročitaj više
Na stranicama HZZ-a objavljen Natječaj za zapošljavanje u trajanju od 6 do 9 mjeseci

Na stranicama HZZ-a objavljen Natječaj za zapošljavanje u trajanju od 6 do 9 mjeseci

Obavijesti
Poštovani mještani Općine Privlaka, objavljen je natječaj za poslove javnih radova na stranicama Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje u trajanju od 6 do 9 mjeseci. Natječaj je u trajanju od 15. – 23.11.2017. Na natječaj se mogu javiti svi mještani koji su prijavljeni na Zavod za zapošljavanje. O ostalim uvjetima bit ćete naknadno obaviješteni u Općini Privlaka. Također sve informacije možete dobiti u Općini Privlaka ili pozivom na broj 023/367-561. Nadamo se što većem odazivu, Općina Privlaka
Pročitaj više
Odluka o prihvaćanju ponude za obavljanje poslova izrade III. izmjena i dopuna PPU-a

Odluka o prihvaćanju ponude za obavljanje poslova izrade III. izmjena i dopuna PPU-a

Obavijesti
Na temelju članka 13. Zakona o proračunu (N.N. 87/08), članak 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. 109/07) i članka 44. Statuta općine Privlaka (službeni glasnik Zadarske županije broj 14/09, i 10/13.) Općinski načelnik općine Privlaka, dana 02. studenog 2017. godine donosi O D L U K U Članak 1. Prihvaća se Ponuda društva GiN Company d.o.o., Ulica braće Miroslava i Janka Perice 19, 23000 Zadar, OIB: 91269631532 na iznos od 187.500,00 kn (PDV uključen) za obavljanje poslova izrade III izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka, a sve sukladno provedenom postupku jednostavne nabave za izradu predmetnog Plana. KLASA: 350-02/17-01/04 URBROJ: 2198/28-02-17-6 Privlaka, 02. studenog 2017. godine OPĆINA PRIVLAKA Načelnik: Gašpar Begonja, dipl.ing. Izvorni tekst ove odluke dostupan je i na ovoj poveznici za preuzimanje.
Pročitaj više
Povodom Sjećanja stradavanja herojskog grada, Općina organizira posjet Vukovaru

Povodom Sjećanja stradavanja herojskog grada, Općina organizira posjet Vukovaru

Obavijesti
  Poštovani mještani općine Privlaka, budući da smo dobili novu ponudu za posjet Vukovaru  cijena posjeta Vukovaru sada iznosi 300,00 kn, općina Privlaka sufinancira sa 100,00 kn i prijevoz autobusom. Mole se zainteresirani mještani općine Privlaka da se jave u općinsku upravu  svakog radnog dana do  6.11.2017.g. (ponedjeljak) Za sve ostale informacije molimo nazovite na tel. 023/367-561. Plan puta Planirani dolazak u Vinkovce 9.11. U 20:00h smještaj u hotelu Kunjevci, nakon večere odmor. 10.11 nakon doručka polazak prema Vukovaru. Planirani dolazak u Vukovarsku bolnicu u 9:00h razgled filma i muzeja do 10:00h nakon razgleda odlazak na Spomen Dom Ovčara zatim odlazak na Masovnu Grobnicu Ovčara. U povratku posjet Memorijalno Groblje žrtava iz domovinskog rata. Povratak u barokni centar grada Vukovara odlazak do Spomen Križa na ušću rijeke Vuke u Dunav.…
Pročitaj više
Javni pozivi za financiranje programa udruga građana iz Proračuna u 2018. godini

Javni pozivi za financiranje programa udruga građana iz Proračuna u 2018. godini

Obavijesti
Načelnik Općine Privlaka raspisuje javni poziv za financiranje programa udruga građana iz Proračuna Općine Privlaka za 2018. godinu. Pozivaju se udruge sa sjedištem na području Općine Privlaka da prijave svoje programe redovne djelatnosti i pojedinačne projekte koji se odnose na djelatnosti, programe, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Privlaka koje će se realizirati tijekom 2018. godine, a za koje se očekuje potpora iz Proračuna Općine Privlaka. Cjelokupni tekst poziva možete preuzeti s našeg servera; Javni poziv UDRUGE 2018 godina (3)
Pročitaj više
Poiziv na dostavu zahtjeva za stalni vez na prostoru luka “Selo” i “Loznica”

Poiziv na dostavu zahtjeva za stalni vez na prostoru luka “Selo” i “Loznica”

Obavijesti
Pozivaju se svi građani zainteresirani za vez brodica u lukama: Privlaka – Selo i Privlaka - Loznica, da dostave zahtjeve za dodjelu komunalnog veza u roku 30 dana od dana objave ovog poziva u lokalnim novinama, na oglasnim pločama u mjestima u kojima se nalaze luke, te na internet stranicama Županijske lučke uprave Zadar. Cjelokupan tekst poziva dostupan je na nižoj poveznici za preuzimanje... Poziv_na_dostavu_zahtjeva_stalni_vez_opcina_Privlaka
Pročitaj više
Odluka o sufinanciranju školskih udžbenika za 2017/18. školsku godinu

Odluka o sufinanciranju školskih udžbenika za 2017/18. školsku godinu

Obavijesti
Općina Privlaka donijela je odluku o sufinanciranju nabave školskih udžbenika obiteljima s dvoje i više školske djece. Pravo na sufinanciranje nabave školskih udžbenika ostvaruju obitelji s područja Općine Privlaka koje u školskoj godini 2017./2018. imaju dvoje ili više djece učenika osnovnih ili srednjih škola. Odluka o sufinaciranju školskih udžbenika za 2017/18. školsku godinu
Pročitaj više