Obavijest o terenskoj izmjeri i prikupljanju podataka o građevinskim objektima

Obavijest o terenskoj izmjeri i prikupljanju podataka o građevinskim objektima

Obavijesti
Obavještavamo mještane da će stručnjaci Geodetskog zavoda Rijeka d.o.o. u prosincu 2018.godine započeti obavljati terensku izmjeru tijekom koje će prikupljati podatke o građevinskim objektima na području Općine Privlaka. Nove izmjere objekata koristiti će se za usporedbu s postojećim evidencijama o prostoru. Terenska izmjera obuhvaća vanjski pregled i vanjsku izmjeru objekta , prikupljanje podataka o površini, katnosti, namjeni prostora i dijelova prostora ( stambeni dio, garaža, spremište, poslovni prostor i sl) te fotografiranje objekata. Također, radi preciznije usporedbe sa postojećim evidencijama u prostoru prikupljat će se i podaci o vlasnicima, odnosno korisnicima objekata. Svim vlasnicima koji ne budu prisutni u vrijeme izmjere, Geodetski zavod Rijeka d.o.o. će ostaviti obavijest sa informacijama i kontakt podacima. Kako bi prikupljeni podaci bili što kvalitetniji, molimo vlasnike odnosno korisnike objekata za suradnju, a sve sa…
Pročitaj više
Poziv za 17. sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka

Poziv za 17. sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka

Obavijesti
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 5/18), te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18). S a z i v a m 17.(sedamnaestu ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 13. prosinca 2018.g.(četvrtak) s početkom u  17,00  sati u vijećnici općine Privlaka Za sjednicu predlažem sljedeći, d n e v n i   r e d: Prihvaćanje Zapisnika sa 16.(šesnaeste) sjednice općinskog vijeća Općine Privlaka; Donošenje III Izmjena i dopuna (Rebalanas) Proračuna za 2018.g.; Donošenje III Izmjena i dopuna Plana…
Pročitaj više
Natječaj o stipendiranju

Natječaj o stipendiranju

Obavijesti
Općina Privlaka raspisuje se javni natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Privlaka. U akademskoj godini 2018./2019. Općina Privlaka dodijelit će 11 stipendija redovnim studentima s područja Općine Privlaka. Detaljne informacije dostupne su u povezanim dokumentima; Obrazac Zahtjeva za odobrenje stipendije Natječaj Zapisnik
Pročitaj više
Prijedlog Proračuna Općine Privlaka za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Privlaka za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Obavijesti
Općina Privlaka objavljuje Prijedlog Proračuna Općine Privlaka za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu. U svrhu savjetovanja s javnošću građani mogu preuzeti "Prijedlog Proračuna Općine Privlaka za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu". Građani također mogu dati prigovor,prijedlog, kritiku i mišljenje na prijedlog plana i projekcije proračuna. Dokument u PDF datoteci možete preuzeti u nastavku... Prijedlog Proračuna Općine Privlaka za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
Pročitaj više
Poziv za 16. sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka

Poziv za 16. sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka

Obavijesti
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 5/18), te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18). S a z i v a m 16.(šesnaestu ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 13. studenog 2018.g.(utorak) s početkom u  18,00  sati u vijećnici općine Privlaka. Za sjednicu predlažem sljedeći, d n e v n i   r e d: Prihvaćanje zapisnika sa 15. sjednice općinskog vijeća; Donošenje Odluke o davanju u zakup i utvrđivanu početne zakupnine za neizgrađeno građevinsko zemljište-pretežno poslovne namjene K-1;…
Pročitaj više
Obavijest o posjeti Vukovaru 15. studenog

Obavijest o posjeti Vukovaru 15. studenog

Obavijesti
Vukovar je simbol Domovinskog rata koji je bio borba za samostalnost i nezavisnost Republike Hrvatske; simbol otpora srpskoj ratnoj agresiji. Povodom Sjećanja stradavanja herojskog nam grada općina Privlaka i ove godine  organizira posjet Vukovaru. Polazak je predviđen  15.11. 2018.g. (četvrtak), autobus kreće sa parkirališta kod općinske uprave u 13,00 sati. Dolazak u Kunjevce kod Vinkovaca predviđen je u večernjim satima (večera, smještaj). Ujutro nakon doručka ide se prema Vukovaru, obilazak Vukovara u pratnji vodiča. Povratak prema Privlaci  planira se nakon ručka u popodnevnim satima 16.11.2018.g. (petak). Cijena posjeta Vukovaru iznosi 200,00 kn po osobi. Mole se zainteresirani mještani općine Privlaka da se jave u općinsku upravu  svakog radnog dana do 07. 11.2018.g. (srijeda). Za sve ostale informacije molimo nazovite na .tel. 023 367 561. Hvala! Općina Privlaka
Pročitaj više
Javni poziv za financiranje programa udruga građana iz Proračuna Općine Privlaka u 2019. godini

Javni poziv za financiranje programa udruga građana iz Proračuna Općine Privlaka u 2019. godini

Obavijesti
Načelnik Općine Privlaka raspisuje javni poziv za financiranje programa udruga građana iz Proračuna Općine Privlaka za 2019. godinu. Pozivaju se udruge sa sjedištem na području Općine Privlaka da prijave svoje programe redovne djelatnosti i pojedinačne projekte koji se odnose na djelatnosti, programe, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Privlaka koje će se realizirati tijekom 2019. godine, a za koje se očekuje potpora iz Proračuna Općine Privlaka. Detalji se nalaze u priloženoj dokumentaciji... JAVNI POZIV - Udruge
Pročitaj više
Javna rasprava o prijedlogu izrade III. Izmjena i dopuna prostornog plana Općine Privlaka

Javna rasprava o prijedlogu izrade III. Izmjena i dopuna prostornog plana Općine Privlaka

Obavijesti
U nastavku donosimo grafički dio III. izmjena i dopuna prostornog plana Općine Privlaka kao i njegov integralni tekst... Grafički prikaz_1_Namjena_povrsina_M 25000 Grafički prikaz_2a_infrastrukturni sustavi_M 25000 Grafički prikaz_2b_infrastrukturni sustavi_M 25000 Grafički prikaz_3a_uvjeti korištenja_uređenja i zaštite_M 25000 Grafički prikaz_3b_uvjeti korištenja_uređenja i zaštite_M 25000 Grafički prikaz_Privlaka_GP naselja_Mjerilo 5000 Prijedlog plana za javni uvid_Privlaka_integralni tekst
Pročitaj više