Poziv za 22. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Poziv za 22. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Obavijesti
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 5/18), te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18). S a z i v a m 22.(dvadesedrugu) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 1. kolovoza 2019.g.(četvrtak) s početkom u  19,00  sati u vijećnici općine Privlaka. Za sjednicu predlažem sljedeći, d n e v n i   r e d: 1.     Prihvaćanje zapisnika sa 21. sjednice općinskog vijeća; 2.     Donošenje Odluke o komunalnom redu; 3.     Donošenje odluke o prihvaćanju ponude po javnom natječaju za prodaju…
Pročitaj više
Obavijest roditeljima; Općina Privlaka sufinancirat će radne bilježnice i radni materijal za tehničku kulturu

Obavijest roditeljima; Općina Privlaka sufinancirat će radne bilježnice i radni materijal za tehničku kulturu

Obavijesti
Obavještavaju se roditelji djece koja pohađaju Osnovnu školu Privlaka da će Općina Privlaka financirati radne bilježnice, radni materijal za tehničku kulturu i likovne mape za učenike Osnovne škole Privlaka koji imaju prebivalište na području Općine Privlaka za školsku godinu 2019./2020. godinu. Obzirom da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja preuzelo na sebe financiranje udžbenika, Općina Privlaka će financirati radne bilježnice, radni materijal za tehničku kulturu i likovne mape koje će učenike čekati na školskim klupama početkom školske godine što će roditeljima zasigurno pomoći u financiranju potreba djece za sljedeću školsku godinu. Našim školarcima želimo ugodno ljeto, a zatim uspješnu još jednu školsku godinu!
Pročitaj više