Poziv za 31. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Poziv za 31. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Obavijesti
REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Ivana Pavla II, 46. 23233 PRIVLAKA KLASA: 021-05/20-01/05 URBROJ: 2198/28-01-20-1 Privlaka, 10. rujna  2020.g. Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13.ožujka 2020.g. u svezi održavanja sjednica predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u uvjetima propisanih mjera radi sprečavanja širenja korona virusa  te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18). S a z i v a m 31.(tridesetprvu ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 15. rujna 2020.g.(utorak) s početkom u  19,00  sati, u vijećnici općine Privlaka Za sjednicu predlažem sljedeći,  d n e v n i   r e d: Prihvaćanje Zapisnika sa 30.…
Pročitaj više
Poziv za 30. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Poziv za 30. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Obavijesti
REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Ivana Pavla II, 46. 23233 PRIVLAKA KLASA: 021-05/20-01/04 URBROJ: 2198/28-01-20-1 Privlaka, 18. kolovoza  2020.g.   Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13.ožujka 2020.g. u svezi održavanja sjednica predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u uvjetima propisanih mjera radi sprečavanja širenja korona virusa  te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18). S a z i v a m 30. (tridesetu ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 24. kolovoza 2020.g.(ponedjeljak) s početkom u  19,30  sati, u vijećnici općine Privlaka Za sjednicu predlažem sljedeći, d n e v n i   r e d: Prihvaćanje Zapisnika…
Pročitaj više
Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika učenicima srednjih škola

Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika učenicima srednjih škola

Obavijesti
Na temelju članka 46. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 05/18) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) Općinski načelnik Općine Privlaka, dana 24. kolovoza 2020. godine    d o n o s i   O D L U K U o sufinanciranju nabave školskih udžbenika učenicima srednjih škola    Članak 1. Općina Privlaka sufinancirati će nabavu školskih udžbenika učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području Općine Privlaka za šk. god. 2020./2021.g.   Članak 2. Pravo na sufinanciranje nabave školskih udžbenika ostvaruju učenici srednjih škola u iznosu od 700,00 kn, a za ostvarivanje prava na sufinanciranje roditelj ili skrbnik učenika dužan je podnijeti zahtjev te uz zahtjev priložiti: -presliku osobne iskaznice…
Pročitaj više
Poziv za dostavu zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru za 2020. godinu

Poziv za dostavu zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru za 2020. godinu

Obavijesti
Temeljem članka 38., 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine broj 158/03; 100/04; 141/96; 38/09; 123/11; 56/16), te na osnovu Odluke o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja Općine Privlaka, (KLASA: 021-05/19-01/01, URBROJ: 2198/28-01-19-4 od dana 22. siječnja 2019. godine),  članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (Narodne novine broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14), te odredbi članka 46. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik zadarske Županije“ broj 05/18), Općinski Načelnik Općine Privlaka donosi  POZIV ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA DAVANJE KONCESIJSKOG ODOBRENJA NA POMORSKOM DOBRU OPĆINE PRIVLAKA 2020. GODINE Pozivaju se svi zainteresirani da dostave zahtjeve za koncesijsko odobrenje na pomorskom dobru na prostoru Općine Privlaka za Mikrolokaciju 3.-Mostina kamp za iznajmljivanje sredstva (Daska za jedrenje, sandolina, pedaline i sl.). Razmatrati će se samo zahtjevi…
Pročitaj više
Obavijest o financiranju radnih bilježnica, materijala za tehnički i likovnih mapa

Obavijest o financiranju radnih bilježnica, materijala za tehnički i likovnih mapa

Obavijesti
Obavještavaju se roditelji djece koja pohađaju Osnovnu školu Privlaka da će Općina Privlaka financirati radne bilježnice, radni materijal za tehničku kulturu i likovne mape za učenike Osnovne škole Privlaka koji imaju prebivalište na području Općine Privlaka za školsku godinu 2020./2021. godinu. Obzirom da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja preuzelo na sebe financiranje udžbenika, Općina Privlaka će financirati radne bilježnice, radni materijal za tehničku kulturu i likovne mape koje će učenike čekati na školskim klupama početkom školske godine što će roditeljima zasigurno pomoći u financiranju potreba djece za sljedeću školsku godinu. Našim školarcima želimo ugodno ljeto, a zatim uspješnu još jednu školsku godinu! ⊕ Odluka o financiranju nabavke nastavnog materijala učenicima Osnovne škole Privlaka
Pročitaj više
Javite se! Postanite popisivač, sudjelujte u Popisu poljoprivrede 2020.

Javite se! Postanite popisivač, sudjelujte u Popisu poljoprivrede 2020.

Obavijesti
Na području Republike Hrvatske od 14. rujna do 14. listopada 2020. godine provest će se popis poljoprivrede. Tom prigodom potrebno je minimalno 1.700 popisivača od čega njih skoro 90 u našoj županiji. Želite lise priključiti i postati popisivač. pozivamo vas da pročitate objavu u niže dostupnom dokumentu; Javni poziv zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za sudjelovanje u Poposu poljoprivrede 2020. godine u svojstvu popisivača
Pročitaj više
Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora Općine za obavljanje zdravstvene djelatnosti – dentalne medicine

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora Općine za obavljanje zdravstvene djelatnosti – dentalne medicine

Obavijesti
Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora raspisuje se za poslovni prostor na adresi Ivana Pavla II 46, sagrađen na čest.zem. 3865/2, k.o. Privlaka  u površini od 56 m² (dio suvlasničkog dijela etažno vlasništvo E-2). Poslovni prostor iz toč.1. daje se u zakup za obavljanje djelatnosti : zdravstvene – za ordinaciju dentalne medicine. Poslovni prostor  iz toč.1. ovog natječaja daje se u zakup na određeno vrijeme u trajanju od 2 godine. Detalje pronađite u natječaju; Ordinacija dentalne medicine -natječaj za zakup poslovnog prostora (3)
Pročitaj više