e-Savjetovanje

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti…

Pogledajte sve dokumente > 

Izmjene Plana savjetovanja s javnoscu za 2020.g.

Strategija upravljanja imovinom Opcine Privlaka za razdoblje 2020.-2026.-PRIJEDLOG

Strategija upravljanja imovinom Opcine Privlaka za razdoblje 2020.-2026. – prijedlog

Obrazac – Strategija upravljanja imovinom Opcine Privlaka za razdoblje 2020.-2026. godine

Javno savjetovanje o prijedlogu Strategije upravljanja imovinom Opcine Privlaka 2020.-2026.

Plan savjetovanja s javnošću za 2020 godinu

Plan savjetovanja s javnošću za 2019.g.

Prijedlog Proračuna Općine Privlaka za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Program gradnje

Prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture
Poziv-izgradnja kom. infrastr.
Obrazac-izgradnje kom. infrastrukture

Program održavanja za 2019.

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture
Poziv-održavanje kom. infrastr.
Obrazac-održavanja kom. infrastrukture

Program političke stranke za 2019.

Prijedlog Programa financiranja političkih stranaka
Poziv-političke stranke
Obrazac-političke stranke

Program socijalna skrb za 2019.

Prijedlog Programa javnih potreba socijalne skrbi
Poziv-socijalna skrb
Obrazac-socijalna skrb

Program potreba civilnog društva za 2019.

Prijedlog Programa javnih potreba u civilnom društvu i ostalim dr.
Poziv-civilno društvo
Obrazac-civilno

Program sporta u 2019.

Prijedlog Programa javnih potreba u sportu
Poziv-sport
Obrazac-sport

Program u školstvu za 2019.

Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi
Poziv-školstvo
Obrazac-školstvo

Program kulture

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi
Poziv-kultura
Obrazac-kultura

 

Javna rasprava – PPUO Privlaka

Nacrt Urbanističkog Plana uređenja zone rekreacijske namjene “Sabunike – Šumica”

OBRAZAC -Statut
Obrazloženje – Statut
POZIV – Statut
Statut -nacrt
ODLUKA o načinu pružanja prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
OBRAZAC
POZIV
II izmjene i dopune plana-savjetovanja-s-javnoscu
Izmjene i dopune plana – savjetovanja s javnošću
NACRT PGO PRIVLAKA
Obrazac-1-21 PRIVLAKA
OBRAZLOŽENJE Nacrta Plana gospodaenja otpadom
poziv-javnosti- PRIVLAKA

Skip to content