Poziv na 2. sjednicu Općinskog vijeća VI saziva

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23233 PRIVLAKA

KLASA: 021-05/17-01/05
URBROJ: 2198/28-01-17-1
Privlaka, 21. lipnja  2017.g.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09.) i članka 47. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09)

S a z i v a m

02.(drugu ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 27.lipnja 2017.g.(utorak) s početkom u  19,00  sati u vijećnici općine Privlaka.

Za sjednicu predlažem sljedeći,

d n e v n i   r e d:

Donošenje odluke o izradi UPU zone rekreacijske namjene „Sabunike-šumica“;
Donošenje izmjena i dopuna odluke o komunalnom redu;
Donošenje odluke o određivanju plaža na kojim je dozvoljeno dovođenje kućnih ljubimaca (pasa) na području općine Privlaka;
Donošenje odluke o pokretanju postupka utvrđivanja granice pomorskog dobra na području općine Privlaka;
Donošenje odluke o zabrani i ograničavanju građevinskih radova za vrijeme turističke sezone;
Donošenje odluke o plaći i drugim pravima Zamjenice općinskog načelnika;
Donošenje odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika;
Donošenje odluke o raskidu Ugovora s odvjetnikom Ivicom Begonja;
Donošenje odluke o sklapanju Ugovora sa odvjetničkim uredom Kamber-Nakić-Kranjčec;
Donošenje odluke o davanju suglasnosti za zapošljavanje u DV Sabunić;
Razno;

OPĆINSKO VIJEĆE
P r e d s j e d n i k
Nikica Begonja

 

Pripadajući Zapisnici i Odluke s ove sjednice dostupni su na ovoj poveznici.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Skip to content