Poziv za 31. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23233 PRIVLAKA

KLASA: 021-05/20-01/05
URBROJ: 2198/28-01-20-1

Privlaka, 10. rujna  2020.g.

Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13.ožujka 2020.g. u svezi održavanja sjednica predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u uvjetima propisanih mjera radi sprečavanja širenja korona virusa  te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18).

S a z i v a m

31.(tridesetprvu ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 15. rujna 2020.g.(utorak) s početkom u  19,00  sati, u vijećnici općine Privlaka

Za sjednicu predlažem sljedeći, 

d n e v n i   r e d:

  1. Prihvaćanje Zapisnika sa 30. sjednice općinskog vijeća općine Privlaka;
  2. Prihvaćanje Polugodišnjeg izviješća o izvršenju Proračuna općine Privlaka za 2020.g.;
  3. Razno;

Predsjednik:
Nikica Begonja

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Skip to content