Zapisnici sjednica iz 2017. godine

Zapisnik i Odluke sa konstituirajući sjednice – 16. lipnja 2017.

Zapisnik
Odluka o izboru povjerenstva za izbor i imenovanje

 

Zapisnik i Odluke s 2. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 2. sjednice VI saziva 27.06.2017.g.
Povjerenstvo za statut i poslovnik
Odluke o izradi UPU Sabunike – Šumica – 2. sjednica
Odluke o komunalnom redu – izmjene i dopune 2017 – 2. sjednica
Odluke o plažama za pse sa 2. sjednice
Odluke o pokretanju postupka utvrđivanja granice pomorskog dobra na području općine Privlaka
Odluke o zabrani radova 2017 2. sjednice
Odluke o plaći zamjenika načelnika – sa 2 sjednice odraže 27.6.2017.g
Odluka o plaći načelnika sa 2. sjednice održane 27.06.2017.g.
Odluka o raskidu Ivica Begonja
Odluka sklapanja Ugovora sa ZOU 2. sjednica
Odluka za vrtić sa 2. sjednice

 

Zapisnik i Odluke s 3. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 3. sjednice OV
Odluka o izradi PPUO Privlaka III
Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće (3)
Odluka o razrješenju NO OKD ARTIĆ
Odluka o imenovanju NO OKD Artić
Odluku o imenovanju povjerenstva za Stipendije
Odluka o imenovanju Vijeća za koncesijska odobrenja
Odluka o imenovanju povjerenstva za javne površine
Odluka – o imenovanju Upravnog vijeća Sabunić
Izmjene i dopune Programa razvoja

 

Zapisnik i Odluke s 4. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 4. sjednice OV
Odluka 4. sjednica OV Opcine Privlaka

 

Zapisnik i Odluke s 5. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 5. sjednice OV održane 14. rujna 2017.g.
ODLUKA VIJEĆA o donaciji
Odluka o načinu ostvarivanja prava prednosti pri upisu u DV Sabunić
Odluka o prihvaćanju financijskog izviješća za 2016.g. OKD Artić
1. POLUGOD. obračun ZA 2017.G.
2. prihodi pol. obračun
3. RASH OPĆI pol. obračun
4. RASH POS. dio pol. obračun
1. Prvi rebalans za 2017.g.
2. prvi rebalans prihoda 17.
3. prvi rebalans rashosa opći dio 17.
4. prvi rebalans rashoda pos. dio 17.
Prve iznjene progr. gradnje 2017.
Prve izmjne progr. održav. 2017.
Prve izmjene prog. predšk. obr. 2017.
Prve izmje. progr. soc. skrbi 2017.
Prve izmj. progr. u športu 2017.
Prve izmj. progr. civil. druš.2017.

 

Zapisnik i Odluke sa 6. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 6. sjednice OV

 

Zapisnik i Odluke sa 7. sjednice Općinskog vijeća

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 5.(pete) sjednice općinskog vijeća Općine Privlaka;

Zapisnki sa 7. sjednice OV

2. Donošenje II Izmjena i dopuna (Rebalanas) Proračuna za 2017.g.;

1.druge izmjene i dopune pror.2017.
2 druge izmjene prihoda2017
3 druge izmjene rash. opći dio 17.g
4 druge izmjene rash. pos. dio 2017
5 druge izmjene prog. gradnje2017.
6 druge izmjene prog. održ. 2017.
7 druge izmjene prog.civil druš.17.
8 druge iznjene prog.soc. skrbi 17.
9 druge izmjene prog. u športu 17.

3. Donošenje Proračuna općine Privlaka za 2018.g. sa projekcijama za 2019.g. i 2020.g., te donošenje financijskog plana dječjeg vrtića „Sabunić“ za 2018.g. sa projekcijama za 2019.g. i 2020.g.;

1 odluka o donošenju proračuna 2018.g.
2 odluka o izvršenju proračuna 2018.
3 proračun-prihod 18.g. s projek
4 proračun -prihodi 2018.analitika
5 proračun rash.opći dio 18. i projek
6 prorač. rashodi pos. dio 2018
Razvojni programi 2018.g.

4. Donošenje programa za 2018.g.

PROGRAM GRADNJE 2018.g.
PROGRAM ODRŽAVANJA 2018.g.
PROGRAMI 2018.g.

5. Donošenje odluke o prekopu javne površine;

ODLUKA o prekopu javnih površina

6. Donošenje izmjena i  dopuna odluke o izradi III. Izmjena i dopuna PP uređenja Općine Privlaka;

Izmjena i dopuna odluke o III izmjenam i dopunam PP općine Privlaka

7. Donošenje odluke o razrješenju Nadzornog odbora OKD „Artić“;

ODLUKA O RAZRJEŠENJU NO OKD ARTIĆ

8. Donošenje odluke o imenovanju Nadzornog odbora OKD „Artić“;

Odluka-o-imenovanju-NO-OKD-Artic

9. Donošenje Odluka o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Privlaka;

odluka o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Privlaka

10. Donošenje odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći roditeljima novorođene djece;

Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći roditeljima novorođene djece

11. Donošenje odluke o novčanoj donaciji OPG-u Miroslav Šango;

Odluka o novčanoj donaciji OPG-u Šango Miroslav

12. Donošenje odluke o financijskoj pomoći Nediljku Glavan;

Odluka o dodjeli jednokratne financijske pomoći Nediljku Glavan

13. Donošenje odluke o sufinanciranju edukacijsko-rehabilitacijskih programa za djecu s teškoćama u razvoju;

 Odluka o sufinacirnju edukacijsko-rehabilitacijskih programa za djecu s teškoćama u razvoju

14. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju UPU zone pretežito poslovne namjene (K1)

15. Odluka o početku pregovora o kupnji nekretnina u vlasništvu PZ Privlaka

Skip to content